Proč být sběrným místem

Důvodů, proč se stát sběrným místem, je hned několik:

  • Mám zájem nabídnout občanům, zaměstnancům nebo svým zákazníkům možnost bezplatně odevzdat vysloužilá osvětlovací zařízení k recyklaci
  • Mám zájem mít možnost odevzdat k recyklaci vysloužilá osvětlovací zařízení z vlastního provozu

Sběrné místo může být veřejné (k dispozici pro všechny občany), nebo neveřejné (určené jen pro zaměstnance a partnery instituce, která neveřejné místo provozuje).

Vytvořením veřejného sběrného místa vychází provozovatel vstříc potřebám občanů a podnikatelům, kteří mají zájem ekologicky odevzdávat vysloužilé světelné zdroje a průmyslová svítidla.

K vytvoření neveřejného sběrného místa vede soukromé subjekty především potřeba plnění povinností ze Zákona o odpadech. Firmy a instituce se takto bezplatně a ekologicky zbaví vysloužilých osvětlovacích zařízení, která generuje jejich vlastní provoz, případně je přinesou zaměstnanci.

Dalším důležitým důvodem pro vytváření a provoz sběrného místa je úspora výdajů za provoz odpadového hospodářství.

  • Mám zájem ušetřit výdaje za odpadové hospodářství

Služby zpětného odběru jsou pro všechny smluvní partnery poskytovány zcela zdarma. Vytvoření místa zpětného odběru se slučuje s péčí řádného hospodáře, což je povinnost statutárních a dozorčích orgánů soukromých firem a také státních institucí. Je tedy velmi neekonomické platit vysoké částky za svoz a zpracování osvětlovacích zařízení v režimu odpadů, pokud je tato služby poskytovaná kolektivním systémem zdarma.

  • Mám zájem využívat výhody spolupráce s kolektivním systémem EKOLAMP

Pro provozovatele sběrných míst připravil EKOLAMP motivační program, který si klade za cíl vytvořit co nejlepší podmínky pro sběr a současně motivovat k navýšení sběru. Na základě výsledků sběru a dalších aspektů je Motivační program každoročně zhodnocen a následně přizpůsoben aktuálním potřebám. Platná verze Motivačního programu je k dispozici v dokumentech ke stažení.

Součástí Motivačního programu je také soutěž „Sběrač roku“, v rámci níž jsou v jednotlivých kategoriích vyhlášeni nejlepší sběrači za uplynulý rok.

  • Mám zájem chovat se zodpovědně k životnímu prostředí

Ochrana životního prostředí, kvalita života a trvale udržitelný rozvoj jsou témata, která se dotýkají každého z nás. Každý, kdo přemýšlí o budoucnosti svých dětí, přírodního prostředí i celé planety, jistě ocení i spolupráci s Ekolampem.

Naše projekty

Ekolampov
Ekolampov je virtuální město. Jeho obyvatele spojuje jednoduchá věc. Odpovědnost k přírodě. Ekolampované nejsou ekologičtí extrémisté, pouze věří, že žít v souladu s přírodou je správné. A nejen to. Je to pohodlné, levné a moderní.
Sběratelé světla
Sběratelství je vznešená cesta nedozírnými světy, zvláštní čin, který přináší zastavení v čase, obdiv, pocity, uznání a závist, zvláště, když je někdo kumyxafistou sběratelem zápalkových krabiček nebo sběratelem historických světelných zdrojů.
Zářivkovi
Na této stránce si můžeš zdarma a rychle sestavit vlastní zábavná videa. Vyber jeden z našich filmů a poté velmi jednoduše dosadíš místo herců sebe, svoje kamarády, nebo členy svojí rodiny. Výsledný film pak můžeš poslat na email nebo sdílet na Facebooku!
Zavřít
detail