Jak objednat svoz

Objednání svozu

Objednat svoz může každý smluvní partner kolektivního systému EKOLAMP. Zaregistrovaná sběrná místa mohou objednat svoz použitých osvětlovacích zařízení prostřednictvím Informačního systému.

Obce se stacionárním sběrným dvorem

Sběrná místa zapojená do komunální sběrné sítě objednávají svoz použitých světelných zdrojů, pokud mají kovový kontejner naplněn alespoň z 90% nebo naplněných 6 ks kartónových krabic EKOLAMP.

Maloobchod

Zaregistrovaní poslední prodejci mohou objednat svoz, jestliže mají kovový kontejner naplněný alespoň z 90% anebo naplnění 6 ks kartónových krabic EKOLAMP.

Velkoobchod, Konečný uživatel, Odpadová společnost

Zaregistrovaná sběrná místa mohou objednat svoz, mají-li naplněný kovový kontejner alespoň z 90%.

Individuální svoz

Individuální svoz může objednat každý smluvní partner kolektivního systému EKOLAMP (tzn. účastník, poskytovatel sběrného místa) přímo z daného sběrného místa u svého zákazníka, a to v případě, že je zde nashromážděno minimálně 1000 ks světelných zdrojů (zářivky, výbojky) či použitá svítidla v objemu cca 300 kg. V odůvodněných případech lze, po dohodě s dispečerem Ekolampu, objednat odvoz i menšího množství.

Metodika pro objednání svozu přes informační systém.

Máte-li jakýkoli dotaz k podmínkám registrace či odvozu, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktů nebo kontaktního formuláře.

Zavřít
detail