O nás

Základním posláním neziskové společnosti EKOLAMP je na spravedlivé, otevřené a nediskriminační bázi zajišťovat všem účastníkům kolektivního systému, tedy výrobcům a dovozcům elektrozařízení možnost společného plnění zákonných povinností v oblasti sběru a recyklace použitých osvětlovacích zařízení tak, jak to vyplývá z legislativy Evropské unie a České republiky.

Historie

Kolektivní systém EKOLAMP byl založen 30. 5. 2005 s těmito cíli:

  • vytvořit podmínky pro plnění zákonných povinností výrobců a dovozců osvětlovacích zařízení
  • zajistit ekologicky šetrné nakládání s vysloužilými osvětlovacími zařízeními

Zakládající společnosti:

13. 12. 2005 byl EKOLAMP rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR zapsán do Seznamu výrobců elektrozařízení jako provozovatel kolektivního systému pro skupinu elektrozařízení č. 5 – osvětlovací zařízení (Evidenční číslo KH002/05-ECZ).

Kolektivní systém

Kolektivní systém sdružuje výrobce (a dovozce) osvětlovacích zařízení, za které plní jejich povinnosti týkající se zpětného odběru světelných zdrojů a svítidel, které jim ukládá zákon o odpadech. Za tímto účelem EKOLAMP buduje po celé České republice širokou síť sběrných míst a poskytuje zdarma služby sběru a recyklace osvětlovacích zařízení a to jak firmám a institucím, tak i běžným občanům.

EKOLAMP, jeho orgány a další osoby podílející se na správě EKOLAMPu a provozu kolektivního systému se řídí těmito zásadami:

  • zákonnost, transparentnost, nediskriminace, důvěryhodnost;
  • ochrana lidského zdraví a životního prostředí; efektivnost, udržitelnost, neziskovost;
  • ochrana důvěrných informací, ochrana hospodářské soutěže.

Řízení kvality služeb

EKOLAMP každoročně podstupuje statutární audit v souladu s českými právními předpisy a na doporučení dozorčí rady rovněž interní audit prováděný nezávislou renomovanou společností. Dále je společnost dobrovolně certifikována a auditovaná v souladu s normami ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN ISO/EC 27001:2014 (více zde).

Zavřít
detail