Legislativa

Činnost kolektivního systému a proces zpětného odběru jsou prováděny v souladu s těmito právními předpisy:

Zákon upravuje práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, stanoví pravidla pro předcházení vzniku odpadů, dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje.

Prováděcí právní předpisy (vyhlášky) k zákonu o odpadech stanoví podrobnosti týkající se provádění zpětného odběru elektrozařízení a způsobů nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady.

kterou od 4.7.2012 nahradila

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních - na prvním místě je prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení, příp. jejich opětovné použití, recyklace a další formy využívání s cílem snížit množství odpadu určeného k odstranění. Směrnice usiluje o zlepšení ochrany životního prostředí a surovinovou soběstačnost Unie.

Naše projekty

Ekolampov
Ekolampov je virtuální město. Jeho obyvatele spojuje jednoduchá věc. Odpovědnost k přírodě. Ekolampované nejsou ekologičtí extrémisté, pouze věří, že žít v souladu s přírodou je správné. A nejen to. Je to pohodlné, levné a moderní.
Sběratelé světla
Sběratelství je vznešená cesta nedozírnými světy, zvláštní čin, který přináší zastavení v čase, obdiv, pocity, uznání a závist, zvláště, když je někdo kumyxafistou sběratelem zápalkových krabiček nebo sběratelem historických světelných zdrojů.
Zářivkovi
Na této stránce si můžeš zdarma a rychle sestavit vlastní zábavná videa. Vyber jeden z našich filmů a poté velmi jednoduše dosadíš místo herců sebe, svoje kamarády, nebo členy svojí rodiny. Výsledný film pak můžeš poslat na email nebo sdílet na Facebooku!
Zavřít
detail