Eucolight member

Refundace (vrácení příspěvku na recyklaci)

Každý (účastník i třetí osoba) má nárok na refundaci příspěvku na recyklaci v případě, že odebral elektrozařízení z trhu na území České republiky. Odebráním z trhu se rozumí vývoz elektrozařízení do zemí mimo Českou republiku. V tomto případě může požádat EKOLAMP o náhradu zaplaceného příspěvku.

Dokumenty platné pro refundaci příspěvku za rok 2018:

Nové dokumenty (pro refundace za rok 2019) zde budou zveřejněny začátkem února 2019.

Zavřít
detail