Eucolight member

Důležité informace

Katalog výrobků určených ke zpětnému odběru

  • Katalog výrobků (pouze informativní, nezávazný dokument -  zařazování výrobků do jednotlivých skupin a podskupin elektrozařízení provádějí dle § 37i Zákona o odpadech výrobci)

Značení výrobků

Potvrzení o převzetí použitých elektrozařízení

Povinnosti posledních prodejců

Nakládání s elektroodpadem z veřejného osvětlení

Co sbíráme - co nesbíráme

Zavřít
detail