Ukliďme Česko
Eucolight member

EucoLight

Koncem června byla v Bruselu založena evropská asociace kolektivních systémů pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení EucoLight.

Koncem června byla v Bruselu založena evropská asociace kolektivních systémů pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení EucoLight.

Oproti ostatním elektrozařízením mají světelné zdroje nízkou hmotnost, jsou křehké a díky obsahu rtuti i nebezpečné pro zdraví a životní prostředí, a proto vyžadují zvláštní způsob dopravy a specializované recyklační zařízení. V celé Evropě se sbírá mnohem více světelných zdrojů než jiných odpadních elektrozařízení a kromě toho není s jejich recyklací spojené žádné zhodnocení.

Právě kvůli specifikům této skupiny elektrozařízení byl založen EucoLight, aby mohl účinně spolupracovat s ostatními evropskými orgány a obchodními sdruženími.

Více informací pro Vás připravujeme do dalšího čísla Zpravodaje a nebo je najdete v této tiskové zprávě.

Zavřít
detail